UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 19 czerwca 2019 roku – to dzień długo wyczekiwany przez wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.
Po 10 miesiącach ciężkiej pracy nastały upragnione i wymarzone wakacje! 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019  w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęło się Mszą św.  odprawioną przez ks. proboszcza Stanisława Tabisia.
 
 
Następnie wszyscy zgromadzeni w kościele przeszli do Domu Ludowego, gdzie  nastąpił dalszy ciąg uroczystości, którą uświetniła obecność Zastępcy Wójta Gminy Szczurowa Pani Haliny Święch.
 
 

Uroczysty apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu i przekazania przez klasę VIII sztandaru szkoły uczniom klasy VII. 
 
 
Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie Ojczyźnie i Szkole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zgodnie z tradycją część artystyczną na apelu przygotowali najstarsi uczniowie, którzy pożegnali młodszych kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi. Podziękowali wszystkim za wspólnie spędzone lata słowami wierszy, pięknie odśpiewanych piosenek i humorystycznymi akcentami.
 
 
 
 
Występ klasy VIII wzbogaciła prezentacja multimedialna pokazująca najważniejsze wydarzenia z kariery szkolnej absolwentów oraz piękne kwiaty wręczone nauczycielom. 
 
 
 
 
 
W tak szczególnym dniu, nie mogło zabraknąć podziękowań skierowanych do Rodziców, wyrażonych słowami wzruszającej piosenki.
 
 
 
 
W imieniu wszystkich uczniów, najstarszych kolegów pożegnała klasa VII oraz wręczyła absolwentom pamiątkowe upominki, życząc sukcesów w nowej szkole.
 
 
Zgodnie z tradycją szkoły klasa VII przygotowała z tej okazji wesołe rymowanki o każdym ósmoklasiście. 
 
 
 
Na zakończenie dla wszystkich zebranych pięknego walca zatańczyli uczniowie klasy V.
 

 
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska, która posumowała kończący się rok szkolny 2018/2019. Rodzicom podziękowała za zaangażowanie w życie klas i całej naszej szkoły, a nauczycielom, uczniom i pracownikom obsługi za ciężką pracę podczas całego roku szkolnego. Złożyła także absolwentom życzenia dalszych sukcesów, a wszystkim bezpiecznych, słonecznych wakacji.
 
 
 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród, statuetek i dyplomów uczniom z najlepszymi wynikami w nauce oraz za osiągnięcia w konkursach i sporcie.
 
W pierwszej kolejności uczniowie odebrali nagrody za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz za wzorową frekwencję. 
 
 
 
Wszyscy uczniowie klasy I otrzymali wyróżnienia za zachowanie i wyniki w nauce.  
 
 
W klasie II nagrody otrzymali:
(od lewej) Paulina Bawół, Eliza Swornowska, Maja Cupał, Wiktoria Jakubowska, Julia Wróbel, Wiktor Jaroszek, Kamila Samolej, Krystian Jaroszek, Wiktoria Młynarczyk, Nikodem Maj, Joanna Mundała, Beata Nicpoń, Sebastian Pawlik, Lena Latuszek.
 
 
Wśród uczniów klasy III wyróżnieni zostali:
(od lewej) Patryk Jakubowski, Wiktor Solak, Emilia Kordecka, Amelia Wilk, Kalina Zabiegała, Julia Kras.
 
 
W klasie IV świadectwa z wyróżnieniem i narody odebrali:
(od lewej) Kamil Igielski, Krystian Fiołek, Jakub Wyrzykowski, Igor Strózik, Wiktor Łaptas, Natalia Przybyło, Nadia Krzyściak, Emilia Mądra.
 
 
Wśród narodzonych uczniów w klasie V znaleźli się:
(od lewej) Bartłomiej Hanek,  Brajan Jaroszek, Alan Skrzyński, Irma Profus,
Karolina Stachowicz (z najwyższą średnią ocen w szkole -5,5 )
Arkadiusz Cebula, Julia Młynarczyk, Aleksandra Nowak.
 
 
Z klasy VI świadectwa z wyróżnieniem odebrali:
(od lewej) Małgorzata Drabik, Hubert Filipski, Aleksndra Król, Filip Oleksy, Łukasz Opioła.
 
 
Na liście nagrodzonych w klasie VII znaleźli się:
(od lewej) Magdalena Czesak, Adrian Berner.
 
 
Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem odebrali:
(od lewej) Karolina Oleksy, Gabriela Cupał, Klaudia Zając, Marcelina Kosała, Sylwia Rachwał. 
 
 
 
Zgodnie z tradycją naszej szkoły absolwentowi, który uzyskał wysokie wyniki w nauce i na egzaminie zewnętrznym została wręczona statuetka  „Super Absolwent”. 
 
 
W roku szkolnym 2018/2019 statuetka
„Super Absolwent 2019”
trafiła do
Karoliny Oleksy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
 
 
Rodzice wszystkich wyróżnionych uczniów klasy VIII otrzymali listy gratulacyjne. 
 
 
 
Radzie Rodziców oraz Rodzicom uczniów klasy VIII, którzy pracowali społecznie na rzecz naszej szkoły również zostały wręczone podziękowania. 
 
 
Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest wręczanie Rodzicom Statuetki "Tadeuszka" w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. 
 
 
W roku szkolnym 2018/2019
statuetkę „Tadeuszka” 
z rąk Pani Dyrektor Doroty Jaszczowskiej odebrała
Pani Renata Solak.
 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
 
Jak co roku przyznano także nagrody za wzorową frekwncję.
(od lewej) Wiktor Rzeźnik, Wiktor Wilk, Paulina Rzeźnik,  Natalia Przybyło, Nadia Krzyściak, Kamil Igielski, Kacper Cierniak, Patryk Jakubowski, Kinga Skóra, Amelia Wilk, Grzegorz Cebula.

 
Podczas apelu uczniowie klasy VIII otrzymali także nagrody i medale za sukcesy sportowe.
(od lewej)  Amanda Jaroszek, Paulina Maj, Sylwia Rachwał, Klaudia Zając, Marcelina Kosała, Matusz Paduch, Arkadiusz Solak, Jakub Wałcerz, Daniel Mundała, Remigiusz Zabiegała, Jakub Krzyściak
 
Nagrody i dyplomy za sukcesy w konkursach otrzymali:
 
 
Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego -Gabriela Cupał.


 
 
Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Popisz się talentem” 2019 Natalia Przybyło.
 
 
Laureat Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna  pracuje a dziecko obserwuje”-Filip Kłyś.
 
 
Lureat Narody Głównej "Mistrz i uczeń" w XXXVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczychi Śpiewaków Ludowych im. J. Cierniaka – Łukasz Opioła i jego nauczyciel Michał Pastuch.  
 
 
Statuetkę za oprawę wokalną uroczystości  szkolnych otrzymała Sylwia Rachwał. 
 
 
 Szkolna Kasa Oszczędności ufundowała dyplomy i nagrody za systematyczne oszczędzanie pieniędzy.
 
 
Za pracę w sklepiku szkolnym nagrody odebrali: 
(od lewej) Adrian Berner, Karol Oleksy, Marlena Maj, Julia Młynrczyk.
 
  
W roku szkolnym 2018/2019 naszą szkołę pożegnali:
 
(alfabetycznie) Bal Kinga, Boryś Julia,Cierniak Kinga, Cupał Gabriela, Dziadura Paulina, Giza Marlena, Gurgul Hubert, Jaroszek Amanda,Jedziniak Anna, Kosała Marcelina, Krzyściak Jakub, Kudła Magdalena, Kulińska Dominika, Maj Paulina, Mundała Adrianna, Mundała Daniel, Mundała Dominika, Oleksy Karolina, Paduch Mateusz, Rachwał Sylwia, Skórka Roksana, Solak Arkadiusz, Struzik Dominika, Szczygielski Matusz, Wałcerz Jakub, Waśko Oliwia, Wilk Wiktor, Worek Krystian, Zabiegała Remigiusz, Zając Klaudia
 
 Wychowawcą klasy była Pani Krystyna Zydroń.
 
Po apelu wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami, aby odebrać świadectwa.
 
 
 
 
 
Jeszcze tylko słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i możemy ruszać na upragnione wakacje!!!
 
 Życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku,
spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć,
o których opowiecie…
…już we wrześniu.

 

Skip to content