WARTO BYĆ DOBRYM

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do akcji „Warto Być Dobrym”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła.

Patroni Honorowi tej akcji to:

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Komitet do spraw UNESCO.


Akcja „Warto Być Dobrym” to największa interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich emocji, uczuć i praw oraz premiująca postawy prospołeczne i wolontariat jako drogę do samorealizacji.
Kampania ta realizowana jest w szkole – miejscu, gdzie uczniowie nie tylko zdobywają wiedzą, ale także kształtują swoje postawy i rozwijają talenty.
Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła”, została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia. Daje to grupę 500 000 dzieci i około 1 000 000 rodziców.

Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów, który każda szkoła będzie prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną.
Nagrodą główną w konkursie dla uczestników każdej szkoły jest rower górski marki Kross, ufundowany przez organizatora.
Każda szkoła otrzyma jeden rower do rozlosowania wśród finalistów konkursu.
Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, którzy zobowiązali się i zrealizowali zadania w trzech obszarach:

Każde dziecko biorące udział w kampanii może stać się członkiem elitarnego klubu OKI, który został powołany w celu promocji i identyfikacji dzieci i młodzieży mogącej być przykładem dla innych.

Celem akcji jest:
– Pokazanie, że być dobrym to nie wstyd i słabość, a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasem bohaterstwo
– Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, ukazanie jej wartości oraz uświadomienie, że warto być dobrym
– Promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw
– Odpowiedzialność za drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej oraz świata
Szkoła może także otrzymać nagrody od firmy FORMAT – wyposażenie biblioteki szkolnej w zestaw edukacyjnych programów multimedialnych „Akademia Umysłu”.

Więcej szczegółów oraz regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej www.wartobycdobrym.pl.

Skip to content