X GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH

Nałóg zabija – teatr rozwija!

Pod takim hasłem w dniu 14 czerwca 2012 r. odbył się X Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych, zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem przeglądu była popularyzacja teatru jako kulturalnej formy spędzania wolnego czasu, alternatywnej wobec nałogów oraz kształtowanie u uczniów właściwej hierarchii wartości, postawy otwartości, życzliwości, wzajemnego szacunku.
Zaprezentowały się grupy teatralne z siedmiu szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym, Szkoły Filialnej w Wrzępi, Szkoły Filialnej w Rudach Rysiu, Szkoły Podstawowej w Szczurowej, Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach i Publicznej Szkoły Podstawowej Strzelcach Wielkich. W sumie na scenie wystąpiło 73 dzieci, prezentując inscenizacje polskich legend: o smoku wawelskim, Panu Twardowskim, św. Kindze.
Młodzi aktorzy wykazali się talentem i ogromnym zaangażowaniem, czym zasłużyli na gromkie brawa zgromadzonej widowni. Przedstawienia zachwycały również bogatą scenografią: kolorowymi dekoracjami i pięknymi kostiumami. Kolejnym istotnym walorem była też wspaniała oprawa muzyczna. Inscenizacje pełne były piosenek, tańców, efektów akustycznych.
Wszystkie przedstawienia były oceniane przez komisję złożoną z opiekunów poszczególnych grup. W jej składzie znalazły się panie: Beata Nicpoń, Ewa Zdunek, Małgorzata Strąg, Danuta Laska, Krystyna Zydroń, Vitalina Pastuch, Małgorzata Kuta, Bożena Łuciów. Nagrodą dla wszystkich uczestników jest wycieczka do kina Planeta w Brzesku, ufundowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Poszczególne grupy otrzymały również pamiątkowe dyplomy z rąk Wójta Gminy Szczurowa – Pana Mariana Zalewskiego i Dyrektora PSP w Strzelcach Wielkich – Pani Doroty Jaszczowskiej.
Skip to content