XI GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH

We środę, 12 czerwca 2013 r. już po raz jedenasty Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych. Tym razem „królowały” utwory Juliana Tuwima, gdyż rok 2013 został poświęcony temu właśnie wybitnemu poecie.


Największą popularnością cieszyła się słynna „Rzepka” przygotowana przez trzy szkoły. Każda z inscenizacji była jednak niepowtarzalna i miała swoje niezwykłe walory. Publiczność mogła podziwiać wspaniałą scenografię, oprawę muzyczną i aktorskie talenty dzieci. Na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkół podstawowych w Szczurowej, Niedzieliskach, Woli Przemykowskiej, Uściu Solnym i Strzelcach Wielkich, w sumie ponad pięćdziesięcioro dzieci.

A oto uczestnicy tegorocznego przeglądu (w kolejności występowania na scenie):

Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym

Celem przeglądu było stworzenie możliwości prezentacji dorobku szkół, talentów uczniów, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w kulturze. Nie mniej ważnym zadaniem było uświadomienie uczestnikom, że rozwijanie swoich pasji i zainteresowań jest dobrym sposobem na osobisty rozwój i uniknięcie wszelkiego rodzaju uzależnień. Nagrodą dla uczestników przeglądu będzie wycieczka do kina ufundowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content