XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY “BEZPIECZNIE NA WSI MAMY,BO RYZYKO UPADKÓW ZNAMY”

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

Najmłodsi mieszkańcy wsi dorastający w gospodarstwie rolnym narażeni są na większą liczbę zagrożeń, niż ich rówieśnicy żyjący w miastach, co w połączeniu z brakiem właściwej opieki dorosłych, lub w sytuacji angażowania do pracy nieadekwatnej do wieku i możliwości psychofizycznych, może skutkować wystąpieniem niepożądanych wypadków. 

Dzieci nie powinny wykonywać prac i czynności związanych z:

  • obsługą ciągników, maszyn samobieżnych oraz innych maszyn i urządzeń do zbioru i obróbki płodów rolnych, w tym uczestniczyć w ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach i konserwacji;
  • pozyskiwaniem i obróbką drewna;
  • użyciem substancji chemicznych (środków ochrony roślin, tlenku węgla, paliw, nawozów, substancji odkażających i rozpuszczalników, itp.);
  • obsługą zwierząt gospodarskich;
  • nadmiernym obciążeniem układu kostno-stawowego, w tym dźwiganiem i przenoszeniem ciężarów, przebywaniem przez długi czas w pozycji nienaturalnej, tj. klęczeniem, schylaniem, itp.;
  • dużym hałasem, niedoświetleniem i zapyleniem powietrza pochodzenia roślinnego;
  • obsługą zamkniętych zbiorników, szamb, silosów, gnojowników.
  • Dzieciom nie wolno również pracować na wysokości (na pomostach, dachach, drzewach, drabinach), przy dużych i niebezpiecznych zwierzętach, a także znajdować się w bliskiej odległości od pracujących maszyn i urządzeń. Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat można znaleźć na stronie internetowej Kasy pod linkiem  https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/przyczyny-i-okolicznosci-wypadkow/wykaz-czynnosci-szczegolnie-niebezpiecznych-zwiazanych-z-prowadzeniem-gospodarstwa-rolnego-ktorych-nie-wolno-powierzac-dzieciom-ponizej-16-lat/ .

 Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce ograniczyła możliwość bezpośredniego kontaktu z dziećmi, dlatego KRUS zaprasza najmłodszych na stronę internetową www.krus.gov.pl, gdzie  dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży: broszury, kolorowanki, film „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin.

Termin składania prac plastycznych do Placówki Terenowej KRUS w Brzesku upływa z dniem 25.03.2022r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 663 21 46.

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Regulamin i załączniki do pobrania

https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/C7vXtHnCJuGOLrY

 

Skip to content