ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

W naszej szkole od kwietnia bieżącego roku do grudnia 2011 realizowany jest w klasach pierwszych projekt ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku realizatorem Projektu jest klasa druga.

Głównym jego celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Dzięki realizacji tego projektu szkoła pozyskała nowatorskie środki dydaktyczne. Dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijają własny potencjał intelektualny , wykorzystując bogate zestawy środków dydaktycznych umieszczonych w Ośrodkach Zainteresowań.

Skip to content