ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

25 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w Mszy św.
W szkole uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i ośpiewania hymnu państwowego. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie przez uczniów klasy VI sztandaru szkoły uczniom klasy V.
Następnie klasa szósta zaprosiła wszystkich zebranych do udziału w programie „Kocham Cię szkoło”. Drużyny Pani Dyrektor Doroty Jaszczowskiej i Pani Doroty Walas musiały zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami związanymi ze szkołą.
Potem nastąpił przegląd zmian jakie zaszły w umysłach i zachowaniu naszych szóstoklasistów w ciągu sześciu lat edukacji.


Zgodnie z tradycją również klasa V przygotowała program artystyczny dla starszych kolegów oraz wręczyła im upominki.
Dyrektor szkoły Pani Dorota Jaszczowska podsumowała miniony rok szkolny. Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Statuetkę „Super Uczeń 2010” otrzymała Monika Wilk (średnia ocen 5,82).

Zgodnie z tradycją została także wręczona statuetka Tadeuszka– nagroda dla osób, którym na sercu leży dobro szkoły i jej uczniów, które pracują społecznie, bezinteresownie poświęcając swój czas i energię. Laureatką tegorocznej nagrody zostałaPani Renata Wilk.

Rodzice absolwentów zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uznania.
Mury naszej szkoły opuścili: Chołota Karol, Cupał Jakub, Daniel Kinga, Giza Krystian, Kozak Mariusz, Oleksy Sylwia, Pasula Patrycja, Rachfał Mateusz, Solak Wioletta, Wąs Weronika, Wieczorek Dorota, Wilk Monika, Zając Izabela.
Najlepsi uczniowie z klas I – V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz pamiątkowe nagrody książkowe.
Najlepsi sportowcy zostali uhonorowani medalami i upominkami.
Dla uczniów, którzy systematycznie oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności zostały przygotowane dyplomy i upominki.
Uczniowie i rodzice pożegnali Panią Zuzannę Oleksy, która odchodzi z naszej szkoły.
Potem przyszedł czas na pożegnanie z wychowawcami i odebranie świadectw w klasach.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych i słonecznych wakacji !!!
Skip to content