ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

29 czerwca 2012roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od udziału w Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Stanisława Tabisia.

Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zebrali się w Domu Ludowym.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie przez uczniów klas szóstych sztandaru młodszym kolegom.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez klasę VI oraz podziękowania dla
nauczycieli i rodziców.
Następnie klasa V pożegnała starszych kolegów i wręczyła im upominki.

Po części artystycznej Dyrektor Szkoły Pani Dorota Jaszczowska podsumowała miniony rok szkolny.
Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Tradycyjnie została wręczona statuetka Super Absolwenta 2012, którą otrzymała Dominika Hanek.
Rodzice wyróżnionych uczniów klasy VI otrzymali listy gratulacyjne.
Najlepsi uczniowie z klas I – V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie również otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz pamiątkowe nagrody książkowe.
W trakcie uroczystości zostali nagrodzeni także najlepsi sportowcy.
Miłym akcentem było także przekazanie statuetek dla najbardziej aktywnych rodziców pracujących na rzecz szkoły. W tym roku „Tadeuszki” otrzymały Panie Lucyna Kuciel i Anna Kwaśniak. Pozostałym rodzicom aktywnie działającym na rzecz szkoły zostały wręczone podziękowania.
Dyrektor Szkoły Pani Dorota Jaszczowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Kwaśniak i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę Pani Barbarze Mizińskiej odchodzącej w tym roku na emeryturę.
Po uroczystej akademii uczniowie przeszli do klas na spotkanie z wychowawcami, którzy rozdali im świadectwa.
Na zakończenie rodzice klasy VI przygotowali poczęstunek dla nauczycieli oraz uczniów klas V i VI.
Skip to content