DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Tradycją PSP im. T. Kościuszki jest organizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku takie spotkanie odbyło się 26 stycznia.
Na uroczystość licznie przybyły nie tylko zaproszone Babcie i Dziadkowie uczniów naszej szkoły , ale także Seniorzy z całej miejscowości.
Zebranych gości powitała Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska oraz Wójt Gminy Szczurowa pan Marian Zalewski.
Wszystkich bardzo zachwycił występy dzieci. W pierwszej części uroczystości miał miejsce montaż słowno –muzyczny. Potem zaprezentowano scenki kabaretowe i skecze pokazujące różne sytuacje z życia Seniorów.
Następnie najmłodsi uczniowie przedstawili inscenizację bajki o Czerwonym Kapturku. Pierwszaki bardzo przeżywały swój pierwszy występ przed tak licznie zgromadzoną publicznością.
Na zakończenie części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczny „Mali Strzelicanie”.
Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a w oczach zaproszonych gości można było dostrzec wzruszenie, kręcącą się łezkę w oku. Na koniec dzieci pięknie odśpiewały 100 lat i wręczyły swoim Babciom i Dziadkom laurki, które same wcześniej wykonały.
Zwieńczeniem akademii był poczęstunek dla szanownych Babć i Dziadków. Na sali cały czas panowała atmosfera ciepła , radości i wzruszenia.
Część artystyczną przygotowały Panie Barbara Mizińska i Lucyna Łaptas, oprawę muzyczną Pan Michał Pastuch. O piękne dekoracje zadbała Pani Małgorzata Książek. W przygotowanie posiłku dla zaproszonych gości włączyli się rodzice i nauczyciele zaś nad wykonaniem laurek czuwali wychowawcy.
Skip to content