200 ROCZNICA ŚMIERCI T. KOŚCIUSZKI

 Dnia 6 listopada odbył się w naszej szkole Dzień Patrona. Przez cały październik uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia.  Każda klasa realizowała inne zadania.

Efekty swej pracy uczniowie zaprezentowali na uroczystej akademii upamiętniającej 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. 

Uczniowie klasy I zatańczyli krakowiaka oraz wykonali portrety Patrona, które umieścili w galerii klasowej.
 
 
Uczniowie klasy II zaprezentowali wiersz M. Konopnickiej „Przysięga”, wykonali gazetkę na szkolnym korytarzu i portret T. Kościuszki wykorzystany w scenografii oraz prace plastyczne do galerii klasowej.
 
 
Klasa III przedstawiła humorystyczną scenkę o Patronie oraz wykonała wyklejanką portret T. Kościuszki . 
 
 
Cała klasa IV zaangażowała się w realizację zadań związanych z opracowaniem pięknego albumu o życiu i działalności Patrona Szkoły oraz zaprezentowała wiersz. 
 
 
Klasa V przygotowała oryginalny  plakat zawierający ciekawostki i ilustracje z życia Tadeusza Kościuszki.
 
 
Zadaniem klasy VI było opracowanie prezentacji multimedialnej przyblżającej miejsca upamiętniające postać Wielkiego Polaka Tadeusza Kościuszki.
 
 
Uczniowie klasy VII przygotowali montaż słowno-muzyczny o Tadeuszu Kościuszce. 
 
 
Po występach artystycznych odbył się konkurs wiedzy o Patronie szkoły, w którym wzięły udział drużyny z klas starszych.  Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą o życiu i działalności Patrona Szkoły. 
 
W konkursie zwyciężyły drużyny z klas IV i VII.
 
Na drugim miejscu znalazły się zespoły z klas V i VI. 
 
W realizację zadań włączyli się także Rodzice, którym dziękujemy za okazaną pomoc. 
Skip to content