PASOWANIE PIERWSZAKÓW

26 października w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, jakie przeżywają pierwszoklasiści, wkraczający w początkowy etap edukacji – PASOWANIE NA UCZNIA.

W tej wyjątkowej chwili uczniom  klasy pierwszej towarzyszyli: Wójt Gminy Szczurowa pan Marian Zalewski, sołtys wsi Strzelce Wielkie pani Zofia Solak, pani dyrektor Dorota Jaszczowska, rodzice, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klas starszych. 

Po gorącym powitaniu przez panią dyrektor, dowodzenie przejęli starsi uczniowie, którzy wcielili się w rolę prezenterów telewizyjnych, a także zajęli miejsca w Jury jako znane sławy: Superniania – Dorota Zawadzka, mistrzyni kuchni – Magda Gessler, komendant Głównej Policji oraz generał Wojska Polskiego. Wymagająca komisja śledziła i oceniała różnorakie działania pierwszaków.

Pomimo trudnych zadań kandydaci wykazali się dużą wiedzą oraz różnymi umiejętnościami. Udowodnili, że znają zasady postępowania w klasie, szkole i na drodze. Pokazali, że kochają swoją Ojczyznę, pięknie śpiewają, recytują, tańczą oraz znają i stosują zdrowe zasady żywienia. Zapewnili również, że będą szanować Patrona Szkoły. Po wzorowo zdanym egzaminie głos zabrała pani dyrektor, która wyraziła podziw dla małych artystów i zezwoliła na złożenie uroczystego ślubowania, i przyjęcie ich do grona prawowitych uczniów. 

Złożenie przyrzeczenia na Sztandar Szkoły poprzedziło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Pierwszoklasiści obiecali, że będą się pilnie uczyć, a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Następnie pani dyrektor dokonała aktu pasowania, wykorzystując ołówek, który służy już kolejnemu pokoleniu. 

W poczet uczniów wstąpili: Paulina Bawół, Michał Biernat, Grzegorz Cebula, Maja Cupał, Kacper Gądek, Martyna Izworska, Wiktoria Jakubowska, Krystian Jaroszek, Wiktor Jaroszek, Lena Latuszek, Nikodem Maj, Antoni Martyka, Wiktoria Młynarczyk, Joanna Mundała, Beata Nicpoń, Sebastian Pawlik, Wojciech Rzeźnik, Kamila Samolej, Patryk Solak, Eliza Swornowska, Karolina Sznicer, Michał Wójcik, Julia Wróbel.

 

Dumni, zadowoleni, prawowici uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy, upominki, życzenia, gratulacje.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, rodzice zaprosili wszystkich na poczęstunek. 

Uroczystość Ślubowania klasy I przygotowała pani Danuta Laska, o oprawę muzyczną zadbał pan Michał Pastuch, zaś dekoracje wykonała pani Małgorzata Książek.

/D. Laska/

 

Skip to content