PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI “CIACHO DLA MATEUSZA”

 Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili się
do sukcesu akcji charytatywnej

„Ciacho dla Mateusza”.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób o wrażliwym sercu
w ramach całej akcji udało się zebrać

42933 zł 49 gr oraz 10 $.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieniądze  zostaną przeznaczone
na dalsze leczenie i rehabilitację Mateusza. 
 
 
Skip to content