AKCJA “SPRZĄTANIE ŚWIATA”

 We wrześniu nasza szkoła wzięła udział w jubileuszowej akcji Sprzątanie Świata – Polska.

W tym roku pracowaliśmy pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”.Sprzątaliśmy teren wokół szkoły, boisko, przystanek, chodniki i plac wokół Domu Ludowego.  


Mamy nadzieję, że udział w tego rodzaju akcjach uświadomi dzieciom, że każdy ma wpływ na jakość środowiska naturalnego, w którym  żyjemy i  nauczy ich  odpowiedniego gospodarowania odpadami, aby nie zasypała nas kiedyś góra śmieci. 
 
Skip to content