CZARY MARY OKULARY- AKCJA CHARYTATYWNA

 W ramach akcji „Czary mary okulary” organizowaneja przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” zbieraliśmy w naszej szkole okulary do czytania.

Udało nam się zebrać 26 sztuk. 

Okulary zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym na terenach misyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbierania okularów. 

 
Skip to content