APEL PROMUJĄCY AKCJE CHARYTATYWNE

 We wrześniu odbył się apel promujący akcje charytatywne organizowane w szkole przez członków Szkolnego Wolontariatu i Samorząd Uczniowski.

Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z terminami i  celami poszczególnych akcji. Podczas spotkania zostały także przybliżone warunki  życia tych, którym pomagamy.

Najbliższe akcje to:
zbiórka makulatury na misje, zbiórka okularów do czytania,
zbiórka pożywienia dla zwierząt leśnych,
zbiórka znaczków i telefonów. 

 
W ciągu całego roku kontynuujemy: Adopcję Serca,
zbiórkę zakrętek dla Szymona i  zbiórkę baterii. 
 
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO WŁĄCZENIA SIĘ W ORGANIZOWANE AKCJE.
 
Apel zorganizowała pani Lucyna Łaptas.
Skip to content