DZIEŃ PRAW DZIECKA

“Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,
do sprawiedliwego ich rozważania.”
– Janusz Korczak


9 grudnia, po raz kolejnych w naszej szkole został zorganizowany apel, którego celem było rozpowszechnianie praw dziecka. Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta została uchwalona 20 listopada 1989 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych.
Podczas spotkania zostały także przypomniane wszystkim zebranym prawa i obowiązki ucznia PSP im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich.
Po części artystycznej zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pod hasłem “Znam swoje prawa”.
I miejsce: Małgosia Drabik, Natalia Przybyło, Wiktor Łaptas, Brajan Jaroszek, Alan Skrzyński
II miejsce: Irma Profus, Julia Młynarczyk, Karolina Stachowicz, Kamil Rogóż
III miejsce: Aldona Piwowarczyk, Roksana Jarosz, Marlena Maj, Wiktoria Wieczorek, Łukasz Opioła,
Piotr Piwowarczyk, Emilia Mądra.
Apel zorganizowała pani Magdalena Pudło.
Skip to content