MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT KLASY V

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny uczniów klasy V
„Wśród bogów i bohaterów starożytnej Grecji”

W projekt zostali zaangażowani wszyscy uczniowie klasy V, nauczyciel języka polskiego, historii, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.
Projekt trwał od 1.10.15r. – 5.11.2015r.
Jego celem było:
  • wprowadzenie w tradycje kultury antycznej,
  • utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,
  • budzenie wrażliwości na piękno kultury antycznej,
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji na dany temat,
  • rozbudzenie wrażliwości literackiej oraz twórczej ekspresji,
  • budzenie postaw kreatywnych,
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
  • wdrażanie do konstruktywnej oceny pracy innych osób.
Realizacja zaplanowanych działań przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do projektu.
Pierwszym etapem było przeprowadzenie na języku polskim i historii cyklu lekcji zapoznających uczniów z treścią mitów, rolą jaką pełnią w naszej kulturze oraz przybliżających historię Grecji. Poznawali dawnych bogów, ich wierzenia, przyrodę i zabytki Hellady. Uczniowie pracowali w pięciu kilkuosobowych zespołach. Samodzielnie przygotowywali scenki do różnych mitów, stroje oraz rekwizyty.
Następnym zadaniem każdej grupy było przygotowanie prezentacji multimedialnej wybranych bogów, postaci wykorzystując technologię komputerową.
Następnie każda grupa zaprezentowała swoją pracę literacko-plastyczną: „Słownik frazeologiczny mitologii greckiej”.
Na koniec wszyscy uczestnicy projektu i zaproszeni uczniowie z klas IV i VI pod kierunkiem zatańczyli tradycyjny taniec grecki, Zorbę.
Podczas realizacji uczniowie wykazali się umiejętnością współdziałania w zespole. Potrafili twórczo podejść do zadania. Wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością w wykonaniu zadań oraz dużą wiedzą z zakresu mitologii greckiej, czego efektem były piękne, ciekawe prace.
Praca nad realizacją projektu dała uczniom wiele radości i satysfakcji. Mogli wykazać się zdolnościami aktorskimi, literackimi, plastycznymi, i umiejętnościami wykorzystania narzędzi TIK.
Publiczna prezentacja pokazała, że uczniowie potrafią rzetelnie i profesjonalnie zaprezentować efekty swojej pracy i zaciekawić publiczność.
/K. Zydroń/
Skip to content