WIGILIA SZKOLNA

Wyjątkowy nastrój Świąt Bożego Narodzenia zapanował w naszej szkole już 17 grudnia – w tym dniu została zorganizowana Wigilia Szkolna.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej przygotowanej w tym roku przez klasy II i III w ramach innowacji pedagogicznej „Na deskach strzeleckiego teatru” pod kierunkiem pań: Danuty Laska i Lucyny Łaptas.
O oprawę muzyczną przedstawienia zadbał pan Michał Pastuch, zaś w przygotowanie scenografii włączyła się pani Małgorzata Książek.

Po akademii i świątecznych życzeniach uczniów, głos zabrała pani Dyrektor Dorota Jaszczowska, która złożyła rodzicom, nauczycielom i uczniom, życzenia świąteczne, a także podziękowała Radzie Rodziców za zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Życzenia bożonarodzeniowe w imieniu rodziców złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Oleksy.

Następnie wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia i spożywali przygotowane przez rodziców potrawy wigilijne.
Podczas Wigilii nie mogło zabraknąć także wspólnego kolędowania.

Magia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia stworzyła podczas spotkania wigilijnego rodzinną atmosferę, jednoczącą uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły.


Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację Wigilii Szkolnej.
Skip to content