DZIEŃ ZIEMI

W tym roku Dzień Ziemi odbył się pod hasłem „Nie ma życia bez wody, więc ratujmy naszą Ziemię!”

Z okazji Dnia Ziemi odbyła się rozprawa sądowa, w której Matka Natura oskarżała dzieci i ich ojca oto, że przyczynili się do jej ciężkiej choroby poprzez zanieczyszczanie powietrza, wody, lasu oraz niszczenie życia na naszej planecie.

Po przesłuchaniu świadków: Powietrza, Wody, Lasu i Ziemi, oskarżeni uświadomili sobie konsekwencje swojego postępowania. Za swoją głupotę Matkę Naturę szczerze przeprosili w postaci pięknych wierszy.

Matka Natura widząc, szczery żal dzieci i chęć naprawienia swoich niecnych czynów poprosiła Panią Sędzinę o łagodny wyrok.

Biorąc pod uwagę obietnice złożone przez oskarżonych oraz niezwykle bogatą wiedzę na temat przyrody, którą przedstawili w przepięknych wierszach, zostali skierowani na kształcenie sumienia ekologicznego do Szkoły Ekologii.


W ramach obchodów Dnia Ziemi została zorganizowana akcja sadzenia krzewów w otoczeniu szkoły.

Obchody Dnia Ziemi zorganizowała Pani Bożena Jankowska.

Skip to content