PASOWANIE NA CZYTELNIKA

18 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika”. W uroczystości tej wzięli udział wszyscy uczniowie klasy I wraz z wychowawcą oraz zaproszeni goście: pani dyrektor, nauczyciele i koledzy z klas starszych. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i zasadami wypożyczania książek. Następnie pierwszaki wzięły udział w części artystycznej przygotowanej przez Koło Biblioteczne pod kierunkiem Pani Krystyny Zydroń. Na uczniów klasy I czekały także zadania praktyczne do wykonania, z którymi poradzili sobie doskonale.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu przedstawienia pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie:


„My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie !
Przyrzekamy !”


Po tym, tak ważnym przyrzeczeniu, pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani przez opiekuna biblioteki na nowych czytelników.

Na pamiątkę tej uroczystości, każdy uczeń klasy I otrzymał pamiątkowy dyplom.

Tak więc wspólne zabawy, połączone z nauką, pomogły naszym nowym bibliofilom przyswoić sobie zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Skip to content