DZIESIĄTA ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA T. KOŚCIUSZKI

23 lipca 2005r.nasza szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka – Tadeusza Kościuszki. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice oraz polonia amerykańska dokonali wielkich starań, aby zasłużyć na tak godnego patrona. Jednocześnie szkoła otrzymała sztandar, który od tamtej chwili uczestniczy w ważnych momentach życia szkoły i miejscowości.

Już od 10 lat Tadeusz Kościuszko jest obecny w życiu naszej szkolnej społeczności.
Towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów jako wzór godny naśladowania, wybitny patriota, a jednocześnie zwykły człowiek, który miewał w życiu także trudne chwile, lecz za największe zwycięstwo uważał pokonywanie własnych słabości.
Staramy się jak najdokładniej poznawać naszego patrona – jego życie i dokonania. Służy temu coroczne Święto Szkoły. Przy tej okazji organizowane są konkursy dla uczniów: dla klas I – III – plastyczne, a dla klas IV – VI – konkursy wiedzy o patronie. Przy okazji Święta Szkoły w formie inscenizacji przypominamy wybrane fragmenty z życia patrona. Są one urozmaicone pieśniami patriotycznymi. Niezbędną częścią każdego przedstawienia jest przysięga na krakowskim Rynku.
Mając za patrona wybitnego Polaka, włączamy się w różne uroczystości o charakterze patriotycznym.
W tym roku Dzień Patrona zorganizowany został 25 czerwca 2015r.
Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji. W części artystycznej w montażu słowno-muzycznym przedstawiono życiorys i dokonania Tadeusz Kościuszki, przeplatany patriotycznymi pieśniami, takimi jak: „Polonez Kościuszki”, „Warszawskie dzieci”, „Bartoszu, Bartoszu ”, „Legiony” czy „Rota”.
Po części artystycznej przybliżono w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze wydarzenia z uroczystości nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki z dnia 23 lipca 2005 roku.
W następnej części odbył się konkurs wiedzy o patronie, w którym wzięli udział uczniowie klas IV –VI, którzy musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat życia i działalności T. Kościuszki. Konkurs składał się z siedmiu konkurencji.
Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce zajęła klasa V, drugie miejsce przypadło klasie IV, zaś trzecie klasie VI.
Pani dyrektor Dorota Jaszczowska wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy.
Zwracając się do całej społeczności szkolnej zaznaczyła, że przykładem życia wybitnego patrioty Polaka, uczymy się miłości Ojczyzny i oddajemy cześć historii naszego kraju. Na każdym kroku pamiętamy, aby wcielać w życie słowa naszego patrona: „Siebie samego zwyciężaj, to największe zwycięstwo”.
Po części oficjalnej dzieci udały się na poczęstunek i zabawy sportowe.
Uroczystość przygotowali nauczyciele: Krystyna Zydroń, Magdalena Pudło, Małgorzata Książek i Michał Pastuch.
/K. Zydroń/
Skip to content