EKOLOGICZNY PROJEKT

Uczniowie klas od I do VI naszej szkoły oraz uczniowie szkoły filialnej we Wrzepi brali udział w konkursie pt. „Szkoła – Lider Promocji Ekologicznej 2007”. Jest on częścią projektu pt. „Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski”. Jest to kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów, współfinansowana przez Unię Europejską.

Rozmiar: 92985 bajtów

Celem tego projektu było wytworzenie trwałego nawyku segregacji opakowań szklanych i innych odpadów wśród mieszkańców Małopolski, a przez to zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych recyklingowi i osiągnięcie ekologicznych efektów z tym związanych. Celem naszej mini kampanii było dotarcie do jak największej ilości mieszkańców Strzelec Wielkich i Wrzępi. Aby osiągnąć oczekiwany efekt roznosiliśmy po wsi ulotki promujące segregację.

Rozmiar: 128375 bajtów

Dodatkowo każdy uczeń przekazał ulotki swoim rodzicom, sąsiadom i najbliższej rodzinie.

Rozmiar: 115543 bajtów

Nasza szkoła angażowała się w promocję selektywnej zbiórki odpadów również poprzez wywieszanie plakatów promujących tą akcję na przystankach autobusowych.

Rozmiar: 96635 bajtów

Wiele plakatów zawieszono przy placówkach handlowych na terenie Strzelec Wielkich, Strzelec Małych i Wrzępi.

Rozmiar: 82361 bajtów

Ponieważ Strzelce Wielkie nie posiadają odpowiednich pojemników do segregacji śmieci postanowiliśmy pojechać do Wójta gminy Szczurowa z prośbą o pozyskanie takich pojemników. Wcześniej przeprowadziliśmy ankietę, dzięki której zapoznaliśmy się z opinią mieszkańców na temat segregacji. Ankietę przeprowadzili uczniowie klasy szóstej wśród swojej rodziny i najbliższych sąsiadów. Treść tej ankiety była następująca:

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW STRZELEC WIELKICH

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania i segregacji śmieci. Ankieta jest anonimowa, pozwoli dokonać właściwej analizy świadomości i potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Proszę zaznaczyć znakiem ,.X” wybraną odpowiedź.

  1. Czy u Państwa w domu segreguje się śmieci? tak / nie

  2. Czy słyszeliście Państwo o możliwości ponownego wykorzystania śmieci (recyklingu)? tak / nie

  3. Czy zabieracie Państwo id±c po zakupy torbę płócienną lub wykonaną z innego trwałego materiału? tak / nie

  4. Czy kupując produkty w sklepie zastanawiacie się Państwo w co są opakowane i jak długo te opakowania rozkładają się w środowisku? tak / nie

  5. Czy uważacie Państwo, że są potrzebne pojemniki do segregacji śmieci w waszej wsi? tak / nie

  6. Czy korzystalibyście z pojemników do segregacji śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem? tak / nie

  7. Czy oddajecie państwo do skupu materiały wtórne? tak / nie

  8. Czy wykorzystują Państwo powtórnie niektóre surowce zamiast je wyrzucać? tak / nie

  9. Czy w Państwa okolicy występują dzikie wysypiska śmieci? tak / nie

  10. Czy uważacie Państwo, że odpady są obecnie źródłem zagrożenia dla zdrowia Państwa rodziny? tak / nie

Przeprowadzona ankieta ma na celu zaznajomienie się z Państwa opinią na temat segregacji, a w szczególności zachęcić wszystkich mieszkańców Strzelec Wielkich do zmniejszania ilości odpadów z gospodarstw domowych poprzez ich segregację i powtórne wykorzystanie, a także pozyskanie odpowiednich pojemników do segregacji śmieci z Urzędu Gminy Szczurowa.

Analizę i wnioski z przeprowadzonej ankiety przedstawiliśmy panu Wójtowi.

Rozmiar: 68339 bajtów

Wnioski z ankiety są następujące:

Świadomość mieszkańców Strzelec Wielkich dotycząca konieczności segregacji odpadów jest duża (84%). Zwiększa się ona zapewne z każdym rokiem i propagowaniem „Ekologii” między innymi w szkołach i mediach.

Większość czyli (70%) osób ankietowanych nie segreguje odpadów. Spowodowane jest to zapewne tym, że w pobliżu swojego miejsca zamieszkania nie ma dostępnych pojemników do segregacji śmieci.

89% spośród badanych osób uważa, że potrzebne są pojemniki do segregacji śmieci, natomiast 87% osób ankietowanych zadeklarowała korzystanie z tych pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niestety jak widać z przeprowadzonej ankiety około 82% osób nie zwraca uwagi również na bardzo istotną rzecz a mianowicie na rodzaj opakowania kupowanych produktów.

Spowodowane jest to najprawdopodobniej małą świadomością, iż nie tylko segregacja odpadów jest rzeczą ważną ale i również opakowania w jakich kupujemy.

Wizytę u Wójta Gminy Szczurowa uświetnili uczniowie klasy szóstej przedstawieniem pt. „Marzenia naszych opakowań”.

Rozmiar: 83420 bajtów

To krótkie przedstawienie opowiada o opakowaniach będących na wysypisku śmieci. Różne opakowania żalą się na swój los, który byłby inny gdyby ludzie segregowali śmieci i przerabiali je na inne nowe i piękne produkty.

Rozmiar: 86296 bajtów

Naszym sukcesem było rozszerzenie naszej akcji na obszar Gminy, ponieważ nasza wizyta u pana Wójta będzie pokazana na stronie internetowej Gminy Szczurowa (www.szczurowa.pl) , co pozwoli na dotarcie do jeszcze większej liczby odbiorców.

Rozmiar: 76325 bajtów

Niestety Strzelce Wielkie na razie nie otrzymają pojemników do segregacji śmieci z Urzędu Gminy, ponieważ nie ma takiej Instytucji, która odbierałaby te posegregowane śmieci. Także musimy jeszcze bardziej zwiększać świadomość wśród mieszkańców o konieczności segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Na tym nie poprzestaniemy, nadal będziemy promować tę akcję wśród mieszkańców. Już zaczynamy na najbliższym zebraniu rodziców (termin to listopad 2007r.), na którym przedstawimy wyniki z przeprowadzonej ankiety oraz będziemy przekonywać i zachęcać do selektywnej segregacji śmieci.

Rozmiar: 88447 bajtów

Uczniowie klasy szóstej biorący udział w mini kampanii wraz z ich opiekunkami: Danutą Laska, Małgorzatą Książek i Bożeną Jankowską.

SADZIMY DRZEWKA

Na początku października uczniowie klasy szóstej prowadzili akcję sadzenia drzewek.. Zasadziliśmy 3 wierzby ozdobne: WIERZBĘ MANDŻURSKĄ, WIERZBĘ IWA PŁACZĄCĄ, WIERZBĘ PURPUROWĄ.

Rozmiar: 151267 bajtów

Szóstoklasiści są odpowiedzialni za codzienne podlewanie drzewek.
Naszą akcję powtórzymy jeszcze raz na wiosnę, planujemy zasadzić inne ozdobne drzewka. Opiekunką akcji była Bożena Jankowska.

Skip to content