EKOLOGICZNY PROJEKT

Uczniowie klas od I do VI naszej szkoły oraz uczniowie szkoły filialnej we Wrzepi brali udział w konkursie pt. „Szkoła – Lider Promocji Ekologicznej 2007”. Jest on częścią projektu pt. „Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski”. Jest to kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów, współfinansowana przez Unię Europejską.

Rozmiar: 92985 bajtów

Celem tego projektu było wytworzenie trwałego nawyku segregacji opakowań szklanych i innych odpadów wśród mieszkańców Małopolski, a przez to zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych recyklingowi i osiągnięcie ekologicznych efektów z tym związanych. Celem naszej mini kampanii było dotarcie do jak największej ilości mieszkańców Strzelec Wielkich i Wrzępi. Aby osiągnąć oczekiwany efekt roznosiliśmy po wsi ulotki promujące segregację.

Rozmiar: 128375 bajtów

Dodatkowo każdy uczeń przekazał ulotki swoim rodzicom, sąsiadom i najbliższej rodzinie.

Rozmiar: 115543 bajtów

Nasza szkoła angażowała się w promocję selektywnej zbiórki odpadów również poprzez wywieszanie plakatów promujących tą akcję na przystankach autobusowych.

Rozmiar: 96635 bajtów

Wiele plakatów zawieszono przy placówkach handlowych na terenie Strzelec Wielkich, Strzelec Małych i Wrzępi.

Rozmiar: 82361 bajtów

Ponieważ Strzelce Wielkie nie posiadają odpowiednich pojemników do segregacji śmieci postanowiliśmy pojechać do Wójta gminy Szczurowa z prośbą o pozyskanie takich pojemników. Wcześniej przeprowadziliśmy ankietę, dzięki której zapoznaliśmy się z opinią mieszkańców na temat segregacji. Ankietę przeprowadzili uczniowie klasy szóstej wśród swojej rodziny i najbliższych sąsiadów. Treść tej ankiety była następująca:

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW STRZELEC WIELKICH

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania i segregacji śmieci. Ankieta jest anonimowa, pozwoli dokonać właściwej analizy świadomości i potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Proszę zaznaczyć

Skip to content