Grant- Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy I

27/06/2023
Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze „Myśl i eksperymentuj” dla klasy I realizowane były od  3 stycznia 2023r. do 21 czerwca 2023r. Głównym celem zajęć było poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dobór tematyki zajęć pozwalał na rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. W trakcie realizacji tematów dziewczynki i chłopcy poznawali i prezentowali ciekawostki przyrodnicze, rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki oraz inne zadania logiczne i matematyczne poszerzające ich wiedzę i zainteresowania. Dzieci są dobrymi obserwatorami zjawisk zachodzących w otoczeniu, interesują się najbliższym środowiskiem, dlatego część zajęć odbyła się w terenie.   Podczas zajęć pracowały samodzielnie i w grupach, bardzo chętnie korzystały z ciekawych i atrakcyjnych pomocy. Ogromną atrakcją była możliwość indywidualnej pracy każdego ucznia przy pomocy nowoczesnego sprzętu i samodzielne wykonywanie eksperymentów naukowych, które dawały możliwość zaspokojenia naturalnej u dziecka ciekawości świata. Zajęcia były dzieciom bardzo potrzebne, ponieważ zachęciły je do dalszych, samodzielnych poszukiwań i dały swobodę w dążeniu do realizacji własnych marzeń i pomysłów. Podczas zajęć każdy uczeń miał możliwość odniesienia sukcesu, co motywowało ich do pracy i działania.
Skip to content