Grant- Koło Przyjaciół Przyrody w klasie IV

27/06/2023
Zajęcia Koła Przyjaciół Przyrody odbywały się zgodnie z  opracowanym planem pracy. Zajęcia  odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny i uczęszczało na nie 10 uczniów z klasy IV. Zrealizowano 32 godziny. Głównym celem zajęć było poznanie walorów przyrodniczych własnego środowiska, kształtowanie umiejętności perspektywicznego myślenia wg zasady MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE oraz kształtowanie aktywnych postaw etycznych w stosunku do środowiska przyrodniczego. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę przyrodniczą poprzez  zajęcia w terenie, bezpośrednie obserwacje, filmy przyrodnicze, działania praktyczne oraz gry i zabawy. Uczniowie przygotowali akademię z okazji Dnia Ziemi oraz plakaty na konkurs ,,Czyste powietrze”.

/M. Książek/

Skip to content