Grant- Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy II

27/06/2023
W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w zajęciach rozwijających matematyczno- przyrodniczych. Program realizowany był w ramach Grantu w wymiarze 32 godzin. Adresatem byli uczniowie przejawiający zainteresowania matematyczno – przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia, uczniowie którzy są ciekawi świata. Realizacja programu miała na celu poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazanie uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu matematyki i przyrody. Pomagała zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Wiele zajęć kończyło się  ciekawymi eksperymentami. Zajęcia pobudzały uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia. Uczestnicy Grantów  poznawali przyrodę i uczyli się matematyki w terenie. Żywy kontakt z przyrodą sprawił wiele radości uczestnikom, a praktyczne nabywanie umiejętności w zakresie matematyki dało wiele cennych życiowych wskazówek.

/M. Klich/

Skip to content