Grant – Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy III

27/06/2023
Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze ,,Myślę i eksperymentuję” dla klasy III prowadzone były z 10- osobową grupą uczniów (4 dziewczynki i 6 chłopców) w dniach od 02 stycznia do 13 czerwca 2023 roku. Przeprowadzono 32 godziny lekcyjnych zajęć. Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia i chętnie brali w nich udział. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, pogłębianie wiedzy matematycznej i przyrodniczej, rozwijanie ciekawości poznawczej, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności twórczego i logicznego myślenia. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniej obserwacji środowiska naturalnego, doskonalili technikę liczenia, rozwiązywali różnorodne zadania tekstowe, grali w gry matematyczne i logiczne, układali mozaiki matematyczne. Na zajęciach wykorzystano szereg pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych. Stosowano różne metody i formy pracy, dostosowane do zainteresowań uczniów. Realizując treści programowe uwzględniano potrzeby uczniów, zapewniono im poczucie bezpieczeństwa. Stosowano wyłącznie wzmocnienia pozytywne, motywując uczniów do dalszej pracy. Każde dziecko odnosiło sukces, bo każde z nich wyróżnia się wiedzą matematyczno-przyrodniczą. Każde poszerzyło zakres swoich wiadomości i umiejętności. Uczniowie potrafią zgodnie pracować w grupie oraz nawiązywać pozytywne relacje.

/D. Laska/

Skip to content