GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Dnia 22 listopada 2007r. komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców V Gminnego Konkursu Ekologicznego „ Wypoczynek w przyjaznym środowisku”, którego patronem organizacyjnym był Urząd Gminy Szczurowa, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Ochrony Środowiska oraz Szkoła Filialna we Wrzępi.

Rozmiar: 88785 bajtów

Komisja z wielką uwagą śledziła tok prezentowanych przez uczniów wiadomości.

Rozmiar: 78473 bajtów

Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas młodszych z ośmiu szkół naszej gminy.

Rozmiar: 79938 bajtów

Najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Filialnej w Strzelcach Małych:Angelika Policht i Kinga Grzesik.

Rozmiar: 76621 bajtów

Drugie miejsca przypadły A. Ignacyk i D Korcyl (S.F Wrzępia), K. Golonka i M. Mika(S.P. Zaborów) oraz J. Pająk i N. Wojtaś(S.P. Strzelce Wielkie).

Rozmiar: 83725 bajtów

Rozmiar: 80664 bajtów

Rozmiar: 77093 bajtów

Trzecie miejsce zajęli uczniowie K. Kozioł i G. Rudnik.

Rozmiar: 78138 bajtów

Konkurs składał się z V rund.

Rozmiar: 81530 bajtów

Najwyżej ocenione zostały ulotki nawołujące społeczność lokalną do segregowania śmieci, które uczniowie przygotowali ze swoimi opiekunami w ramach warsztatów promujących wzory trzeźwego stylu życia i zagospodarowania czasu wolnego.

Rozmiar: 75436 bajtów

Ukazanie atrakcyjnego alternatywnego sposobu czasu wolnego z korzyścią dla środowiska naturalnego to sposób na wskazanie możliwości unikania zagrożeń patologicznych.
Zakres prac wykazanych przez uczestniczących w konkursie pozwolił na określenie stanu zainteresowania edukacą ekologiczną wśród dzieci, nauczycieli i rodziców z terenu naszej gminy.

Rozmiar: 80772 bajtów

W organizację konkursu włączyły się nauczycielki:Danuta Laska, Małgorzata Klich i Małgorzata Książek. Rada Rodziców przygotowała dla zaproszonych gości poczęstunek.

Skip to content