GÓRA GROSZA

Akcja “Góra Grosza” rozpoczęła się w 2000r. Jej głównym organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Ważnym celem akcji jest uświadomienie uczniom, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona istotna pomoc wielu dzieciom.
Społeczność naszej szkoły już od wielu lat wspiera akcję „Góra Grosza”.
W tym roku udało nam się zebrać
314 zł.

I miejsce z zbiórce zdobyła klasa II67,54 zł (śr. 4,22)
II miejsce przypadło klasie IV 55,11 zl (śr. 3,24)
III miejsce zdobyła klasa V – 40,94 zł (śr. 2,92)
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Skip to content