INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE II

Sprawozdanie z innowacji prowadzonej w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017

Od początku listopada w klasie drugiej była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Bawimy się i eksperymentujemy”.
Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć lekcyjnych z edukacji przyrodniczej oraz na zajęciach dodatkowych, na które z inicjatywy rodziców uczęszczali wszyscy uczniowie.
W ramach prowadzonej innowacji uczniowie poznawali wybrane wiadomości z chemii i fizyki na ich poziomie. Poprzez doświadczenia i eksperymenty badali właściwości różnych substancji. Często pracowali w grupach i wykonywali niektóre doświadczenia samodzielnie, zapisywali obserwacje oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
Przygodę z doświadczeniami rozpoczęli od spotkania z panią „Wodorką” – nauczycielką przyrody mgr Bożeną Jankowską. Na tych zajęciach mogli zobaczyć „wulkan”.
Na następnych zajęciach badali przewodnictwo cieplne różnych substancji. Zaczęli od obejrzenia filmu edukacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń podzielili badane substancje na dobre i złe przewodniki ciepła. Pod kierunkiem pani Bożeny wykonali „świecącego ludzika”. Poprzez zabawę i układanie świecących stworków uczniowie tworzyli obwody elektryczne, czego efektem było piszczenie urządzenia zwanego piszczkiem oraz zaświecenie żarówki. Podłączali do obwodu przedmioty wykonane z różnych materiałów i sprawdzali, które przewodzą prąd.
Sprawdzali jak się zachowują naelektryzowane i nienaelektryzowane ciała na przykładzie balonów, skrawków papieru i folii aluminiowej. Wprowadzeniem do tematu o prądzie był film edukacyjny na temat substancji, które przewodzą prąd.
Realizując zagadnienia o prądzie elektrycznym klasa druga uczestniczyła w konkursie Planeta Energii. W ramach tego konkursu przeprowadzono kilka zajęć na podstawie scenariuszy zamieszczonych w zeszycie metodycznym „Energia przedstawia: W krainie prądu elektrycznego” oraz przygotowanych przez Tomasza Rożka. Poza tymi zadaniami wykonano autorskie działania dodatkowe. Dzieci świetnie bawiły się podczas tych zajęć poszerzając swoje wiadomości i umiejętności. Niestety nie udało się zdobyć nagrody czy wyróżnienia, ale nie zniechęciło to uczniów i zadeklarowali chęć uczestnictwa w takim konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Na zajęciach w terenie nie tylko obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie, ale także badali i wyznaczali kierunek wiatru wykorzystując wiatraczki wykonane samodzielnie. Było przy tym dużo zabawy i pozytywnej rywalizacji.
Uczniowie dowiedzieli się skąd się biorą chmury i poznali etapy powstawania chmur.
Na zajęciach wykonywali także doświadczenia zgodnie z ich zainteresowaniami. Poznali właściwości i skład powietrza. Przeprowadzono doświadczenia, podczas których obserwowali spalanie opiłków magnezu.
Porównywali reakcję żarzących się opiłków w tlenie, otrzymanym w reakcji nadmanganianu potasu z wodą utlenioną oraz z wodą kranową. Pomimo tego, że uczniowie na tym etapie mogą nie zrozumieć co to jest reakcja chemiczna, to te doświadczenia zrobiły na uczniach największe wrażenie, ale także uzmysłowiły im, że nie wszystkie palące się substancje można gasić wodą, gdyż może zajść przeciwna reakcja do oczekiwanej, a więc ponownie rozpalenie i wybuch. Reakcja tlenku magnezu z wodą spowodowała wydzielenie się wodoru, który jest palny i wybuchowy.
Uczniowie przekonali się, że podczas pracy z różnymi substancjami bardzo ważne jest zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
Wiele doświadczeń wykonano na takim poziomie, aby były zrozumiałe dla uczniów i zachęcało ich do wykonywania eksperymentów.
Dzieci do wykonywania niektórych doświadczeń wykorzystywały baloniki, które samodzielnie nadmuchiwały. Do badania zdolności pływania wykorzystano materiały przyniesione przez uczniów oraz zrobione przez nich papierowe łódeczki.
Na zakończenie innowacji uczniowie pisali test wiedzy, który okazał się dla nich dość prosty oraz zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat prowadzonych zajęć poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Podsumowując wyniki powyższych ankiet należy stwierdzić, że wprowadzona innowacja pedagogiczna podobała się, wzbogaciła ich o nowe doświadczenia. W efekcie prowadzonych zajęć uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania przyrodnicze, poprawili umiejętność zapisywania obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, także nauczyli się efektywniejszej pracy w grupie oraz zgodnego współzawodnictwa.
/D. Walas/
Skip to content