ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęło się Mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Stanisława Tabisia.

Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do Domu Ludowego, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie zaprezentowali wesoły program artystyczny o życiu szkoły i nadchodzących wakacjach.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska, która podziękowała wszystkim za ciężką pracę w bieżącym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia i wyniki uczniów.
Wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.


W klasie I wysokie wyniki w nauce uzyskali:
Kalina Zabiegała, Julia Kras, Amelia Wilk, Emilia Kordecka, Agnieszka Cupał, Kinga Berner, Patryk Jakubowski

W klasie II wyróżnieni zostali:
Igor Strózik i Wiktor Łaptas
W klasie III wyróżnienia otrzymali:
Karolina Stachowicz, Irma Profus, Alan Skrzyński, Arkadiusz Cebula, Julia Młynarczyk, Bartłomiej Hanek, Aleksandra Nowak, Brajan Jaroszek
W klasach młodszych uczniowie wykazują się zaangażowaniem i chęcią do nauki, dlatego wszyscy otrzymali nagrody motywujące ich do dalszej pracy .
W klasie IV wyróżnieni zostali:
Małgorzata Drabik – śr. 5,1; Filip Oleksy –śr. 5,0; Łukasz Opioła – śr. 4,9; Aleksandra Król – śr.4,8; Wiktor Wilk – śr. 4,8; Emilia Wiecha – śr. 4,8; Kamil Rogóż – śr. 4,8
W klasie V wyróżnienia odebrali:
Adrian Berner – śr. 5,4; Magdalena Czesak – śr. 5,0; Natalia Bawół – śr. 4,9; Eryk Kozak – śr. 4,8
W klasie VI wyróżnienia otrzymali:
Marcelina Kosała– śr. 5,3; Paulina Maj – śr. 5,3; Karolina Oleksy – śr. 5,2, Klaudia Zając – śr. 5,2, Gabriela Cupał– śr. 5,1, Julia Boryś – śr. 4,9, Dominika Struzik – śr. 4,9, Sylwia Rachwał – śr. 4,9, Kinga Bal- śr. 4,8, Kinga Cierniak– śr. 4,8
W czasie apelu wręczono także wyróżnienia za wzorową frekwencję.
Nagrody odebrali:
Arkadiusz Cebula (kl. III), Wiktor Wilk (kl. IV), Natalia Bawół i Marlena Maj (kl. V), Sylwia Rachwał (kl. VI)

Dyplomy i nagrody otrzymali także wzorowi czytelnicy biblioteki szkolnej:
Amelia Wilk, Julia Kras, Wiktor Łaptas, Krystian Fiolek, Alan Skrzyński.

Szkolna Kasa Oszczędności przyznała nagrody i dyplomy za systematyczne oszczędzanie pieniędzy.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Marcelina Kosała, Marlena Giza, Hubert Filipski, Wiktor Wilk, Oskar Krupa, Wiktor Łaptas, Piotr Piwowarczyk, Patryk Filipski,
Agnieszka Cupał, Amelia Wilk, Kinga Skóra, Julia Kras.

Podczas apelu wręczono nagrody uczniom, którzy brali udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez KBS.
Dla najlepszych sportowców zostały przygotowane medale i nagrody, które otrzymali:
Arkadiusz Solak, Klaudia Zając, Jakub Wałcerz, Daniel Mundała, Eryk Kozak, Wiktor Wilk (kl. IV), Sylwia Rachwał, Marcelina Kosała, Paulina Maj.
Za aktywną pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, a zwlaszcza pracę w sklepiku nagrody ottrzymali:
Julia Boryś i Marcelina Kosała z klasy VI oraz Adrian Berner, Weronika Augustynek i Natali Bawół z klasy V.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska wręczyła Statuetkę “Tadeuszka”
w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
W roku szkolnym 2016/2017 Statuetkę „Tadeuszka”
otrzymała Pani Dorota Maj.
W imieniu Pani Doroty Maj statuetkę odebrała Pani Renata Kot.
Rodzice pracujący w Radzie Rodziców odebrali z rąk Pani Dyrektor podziękowania i dyplomy.
Ważnym punktem uroczystości było pożegnanie odchodzącej na emeryturę
Pani Anny Marcinczak, pracownika obsługi.

Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska w imieniu Grona Pedagogicznego oraz swoim podziękowała współpracę, życzyła zdrowia i samych radosnych dni na zasłużonej emeryturze oraz wręczyła kwiaty.
Na zakończenia spotkania w imieniu Rady Rodziców głos zabrała Pani Renata Kot, która podziękowała za współpracę i życzyła wszystkim udanych wakacji.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie z wychowawcami i wręczenie wszystkim uczniom świadectw z promocją do następnej klasy.

Tak więc kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami było zabawnie jednak każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące.

Życzymy więc wszystkim udanych wakacji.
Skip to content