KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS I i II

W dniu 12 maja odbył się w naszej szkole międzyklasowy konkurs czytelniczy pod hasłem „Spotkanie z legendą”. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych dzieci, zachęcanie ich do czytania książek oraz pobudzanie ich wyobraźni i fantazji.

Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie z klas I i II, którzy samodzielnie przeczytali legendy w domu, a następnie rozwiązywali test. Uczestnicy konkursu wykazały się doskonałą znajomością utworów.

W konkursie zwyciężyli: Małgosia Drabik z klasy I i Eryk Kozak z klasy II.

Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Waśniowskiemu z klasy I i Adrianowi Berner z klasy II.

Trzecią pozycję zdobyli Julia Oleksy z klasy I i Natalia Bawół z klasy II.

Laureaci konkursu otrzymali „bony wycieczkowe” ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Konkurs zorganizowały Lucyna Łaptas i Dorota Walas.
Skip to content