ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE II

,,Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny’’

Fiodor Dostojewski
W ramach ,,Innowacji pedagogicznej’’ Pani Ewa Sokołowska zaprosiła na otwartą lekcję języka angielskiego Rodziców, Dziadków oraz krewnych uczniów klasy drugiej.
W piękny majowy poranek (09.05.2014 r.) już od progu było słychać ożywione rozmowy i radosny rozgardiasz – to drugoklasiści uroczyście przyjmowali swoich najbliższych na niezwykłej – rodzinnej i wielopokoleniowej lekcji języka angielskiego. Temat zajęć – bliski każdemu : „My Family “. Uczniowie poznawali nazwy członków rodziny: (mummy, daddy, family, sister, brother, grandma, grandpa, baby), po angielsku przedstawiali swoich najbliższych. Natomiast rodzice bacznym okiem obserwowali umiejętności swoich dzieci.
Podsumowaniem zajęć była praca w grupach, która polegała na wykonaniu drzewa genealogicznego własnej rodziny. Było to niezapomniane przeżycie – w małych ławkach obok siebie pochylone nad historią własnego rodu dwa, a nawet trzy pokolenia.
Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom i Dziadkom za zainteresowanie życiem szkoły, dziękujemy za poświęcony nam czas i liczny udział w zajęciach.
Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się tradycją w naszej szkole i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych.
/E.Sokołowska-Piecuch/
Skip to content