KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS III i IV

30 maja odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klasy III i IV ze znajomości
książki Hanny Ożogowskiej
„Chłopak na opak”.

Cele konkursu:
  • Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci .
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
  • Poprawienie techniki czytania.
  • Wzbogacenie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie.
  • Wyrobienie nawyku czytania.
  • Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.
Uczestnicy konkursu musieli udzielić poprawną odpowiedź do 30 pytań o przygodach pechowego Jacka.
Najlepszą znajomością treści lektury wykazali się:
I miejsce – Małgorzata Drabik kl. III
II miejsce – Eryk Kozak kl. IV
III miejsce – Kamil Rogóż kl. III
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.
Konkurs zorganizowała Pani Krystyna Zydroń.
/K. Zydroń/
Skip to content