KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS III-IV

24 lutego odbył się międzyklasowy konkurs czytelniczy dla klas III –IV ze znajomości lektury Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. W konkursie wzięło udział 39 uczniów.

Cele konkursu : Sprawdzenie stopnia znajomości treści książki „Akademia Pana Kleksa”
1. Propagowanie utworów klasyków literatury dziecięcej.
2. Rozbudzanie zamiłowania czytania książek i czytania ze zrozumieniem.
3. Ukazanie potrzeby czytania książek.
4. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich.
5. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy.
6. Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności i gromadzenia wiedzy.
7. Doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości.
8. Rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w sytuacjach rywalizacji.
• Przebieg konkursu: na pytania konkursowe uczniowie odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych.
• Ocena odpowiedzi uczniów: za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymał 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosiła 35.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Karolina Oleksy – kl.IV
II miejsce – Mundała Adrianna – kl. III
II miejsce – Jakub Wałcerz – kl. III
III miejsce – Anna Hanek kl. IV
III miejsce – Julia Boryś– kl. III
III miejsce – Oliwia Waśko kl. III
III miejsce – Klaudia Zając kl.III
W rywalizacji klasowej zwyciężyła klasa IV – 75%, klasa III z niewielką przewagą uzyskała 71% punktów.
Zwycięzcy otrzymali „kupony wycieczkowe” ufundowane przez Radę Rodziców oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
Konkurs przygotowała pani Krystyna Zydroń.
/K. Zydroń/
Skip to content