NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

…Pytam, dlaczego Was wyklęto?
Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała
Choć wiele lat na to czekała…

W dniu 4 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRS i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Dzień 1 marca poświęcony jest polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z lat 1944 – 1963.

Scenariusz apelu dotyczył przedstawienia czasu, zasięgu, zakresu walk zbrojnych i politycznych Polaków o suwerenność po zakończeniu II wojny światowej. Zagadnienia związane były z ruchem niepodległościowym, który jest niezwykle istotny w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego żołnierze rozwiązanych oddziałów Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych kontynuowali walkę. Przedstawiono zakres represji stosowanej na żołnierzach podziemia przez sowieckie oddziały NKWD. Społeczność szkolna uzyskała odpowiedź na pytanie dlaczego tych żołnierzy nazywamy żołnierzami wyklętymi albo żołnierzami niezłomnymi.

"Wyklęci” żyją w naszej pamięci i stają się dla młodego pokolenia Polaków wzorem patriotyzmu, bo przecież w godzinie próby warto "zachować się jak trzeba” – jak zamordowana przez komunistów Inka. Niezłomna postawa i heroizm Żołnierzy Wyklętych dają im wieczne miejsce w Panteonie Narodowych Bohaterów.

Była to kolejna lekcja naszej trudnej historii, ukazująca postacie i wydarzenia, o których powinniśmy pamiętać.

 Apel przygotowali uczniowie klasy VIII. 

/K.Zydroń/ 

 

Skip to content