ODDANIE BOISKA SPORTOWEGO

28 września odbyło się oficjalne przekazanie boiska sportowego uczniom PSP w Strzelcach Wielkich. Obiekt wybudowano w ramach programu "Małopolskie Boiska". 

 
 
 
Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Dorota Jaszczowska, która powitała zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów.
W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała także za wspaniały obiekt sportowy.  
 
 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego- Pan Adam Kwaśniak, Wójt Gminy Szczurowa- Pan Marian Zalewski, Zastępca Wójta Gminy Szczurowa- Pani Regina Wilaszek, Kierownik Wydziału Inwestycji Gminy Szczurowa – Pani Teresa Sznajder, Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego Gminy Szczurowa – Pani Jolanta Serwa, Skarbnik Gminy Szczurowa – Pani Maria Czesak, Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa- Pan Kazimierz Tyrcha, Sołtys wsi Strzelce Wielkie-Pani Zofia Solak oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
 
 
Uroczystego przecięcia wstęgi  dokonali Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego- Pan Adam Kwaśniak, Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, Sołtys wsi Strzelce Wielkie-Pani Zofia Solak, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –Adrian Berner. 
 


Następnie Ksiądz Proboszcz Stanisław Tabiś, dokonał poświęcenia obiektu sportowego.
 
 
Dla wszystkich zebranych dziewczyny z klasy VIII przygotowały ciekawy układ taneczny.
 
 
Na zakończenie części oficjalnej wszyscy uczniowie włączyli się do wspólnej zabawy.  


 Boiska będą z pewnością służyć uczniom oraz mieszkańcom miejscowości Strzelce Wielkie.


Uroczystość transmitowała Telewizja Tarnowska.tv
Skip to content