ODDANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW

13 października 2011 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i oddania do użytku placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich urządzonego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Wśród zebranych znalazły się władze gminy reprezentowane przez Wójta Gminy Szczurowa Pana Mariana Zalewskiego, Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego UG Szczurowa Panią Jolantę Serwa jak również Radnego Gminy Pana Jana Złockiego. Obecny był także ksiądz dziekan Stanisław Tabiś, który dokonał poświęcenia placu zabaw. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Anną Kwaśniak na czele.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć tych, dla których plac zabaw został urządzony czyli uczniów i przedszkolaków.
Po powitaniu przez Panią Dyrektor Dorotę Jaszczowską zebranych gości i przemówieniach najważniejszych uczestników uroczystości, ksiądz proboszcz Stanisław Tabiś poświecił i pobłogosławił uczestników, miejsce przyszłych zabaw oraz jego wyposażenie, życząc udanych i bezpiecznych zabaw.
Te chwile swoim występem uświetnili uczniowie klas III-VI. Kolejnym ważnym elementem uroczystości były podziękowania dzieci. Uczniowie wręczyli kwiaty osobom zasłużonym dla budowy placu zabaw – Wójtowi Gminy Panu Marianowi Zalewskiemu oraz Pani Dyrektor Dorocie Jaszczowskiej.
Skip to content