ŚLUBOWANIE KLASY I W STRZELCACH WIELKICH

„Będę starał się być dobrym i uczciwym …” – to fragment tekstu ślubowania, które złożyli 13 października uczniowie klasy pierwszej PSP im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej w wykonaniu pierwszoklasistów w czasie której przeszli swój pierwszy w życiu egzamin – ,,Egzamin na ucznia”. Wszyscy zdali go celująco.

Doniosłość i powagę całej uroczystości podkreśliła piękna i kolorowa dekoracja. Uczniowie pięknie recytowali humorystyczne wiersze, śpiewali piosenki.

Po ślubowaniu odbył się ceremoniał pasowania dzieci wielkim ołówkiem. Tego aktu dokonała pani dyrektor mgr Dorota Jaszczowska.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.
Miłym uwieńczeniem niniejszej uroczystości był poczęstunek dla pierwszoklasistów i zaproszonych gości przygotowany przez rodziców.
Tekst ślubowania na sztandar szkoły złożyło 15 uczniów: Bal Kinga, Giza Marlena, Jaroszek Amanda, Jedziniak Anna, Kosała Marcelina, Kudła Magdalena, Mundała Adrianna, Mundała Daniel, Mundała Dominika, Solak Arkadiusz, Struzik Dominika, Wałcerz Jakub, Wilk Wiktor, Worek Krystian, Zabiegała Remigiusz.
Świadkami tej uroczystej chwili była nie tylko cała społeczność szkolna, ale również zaproszeni goście: Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, ks. Proboszcz Stanisław Tabiś, Pani Jolanta Serwa Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego, Radny Gminy Pan Jan Złocki, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą panią Anną Kwaśniak na czele, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz Grono Pedagogiczne.
Skip to content