ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI PRZEZ UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH


 

24 i 25 września 2020r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Strzelcach Wielkich wzięli udział w wycieczkach zorganizowanych w ramach Programu dla małopolskich gmin „Odkrywam Małopolskę”. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym "Województwa Małopolskiego”.

24 września 2020 r. uczniowie z klas I-IV wybrali się na „Szlak Papieski”, zaś 25 września 2020r uczniowie klas starszych wyruszyli „Śladami Tadeusza Kościuszki”.

Wycieczki miały na celu:

  • rozbudzenie zainteresowań poznawczych związanych z własnym regionem, dotyczących wybitnych ludzi, kultury materialnej i duchowej oraz charakterystycznych cech środowiska geograficznego,
  • pogłębienie wiedzy na temat biografii Papieża Jana Pawła II i Tadeusza Kościuszki –  przybliżenie uczniom postaci Wielkich Polaków poprzez możliwość odwiedzenia miejsc nierozerwalnie związanych z ich życiem,
  • kształcenie umiejętności obcowania ze sztuką, w tym sztuką i architekturą sakralną,
  • rozbudzanie patriotyzmu lokalnego i budowanie głębokiej więzi z własnym regionem poprzez jego wszechstronne poznanie,
  • wdrażanie do kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania w trakcie zwiedzania obiektów sakralnych i muzealnych oraz rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie klas młodszych rozpoczęli swoje spotkanie z Papieżem Polakiem od wizyty w Muzeum Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Pamiątki zgromadzone w muzeum oraz ciekawe efekty multimedialne wywarły na uczniach wielkie wrażenie i pozwoliły z bliska poznać historię Karola Wojtyły. Kolejnym punktem pobytu w Wadowicach było zwiedzanie pięknego rynku oraz Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie przyszły papież został ochrzczony. Pobyt w rodzinnym mieście Wielkiego Polaka nie mógł zakończyć się bez degustacji słodkich kremówek papieskich oraz zakupu pamiątek.

Uczestnicy wycieczki po wyjeździe z Wadowic udali się do Krakowa, gdzie zjedli obiad w restauracji „Chłopskie Jadło”, a następnie wyruszyli na spacer Drogą Królewską. Podczas pobytu w mieście Kraka szukali nie tylko śladów Jana Pawła II, lecz także słuchali pięknych legend i opowieści z dziejów Polski, które w ciekawy sposób przekazywał im przewodnik. Swój spacer zakończyli na Wawelu u stóp którego spotkali ziejącego ogniem smoka.

Uczniowie klas starszych swoją wędrówkę śladami patrona szkoły Tadeusza Kościuszki rozpoczęli w Niezwojowicach – miejscowości położonej 5 km od Racławic. Oglądali makietę bitwy pod Racławicami, śledzili jej przebieg i wysłuchali historii przybliżającej czasy Insurekcji Kościuszkowskiej. 

Następnie udali się na miejsce zwycięskiej bitwy, gdzie 4 kwietnia 1794  polskie wojska powstańcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki starły się z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Aleksandra Tormasowa. Bitwa pod Racławicami należy do najbardziej rozsławionych batalii Polaków. Uczniowie oglądali  pamiątki po tej walce, kopiec Kościuszki usypany w latach 1926–1934 na wzgórzu Zamczysko oraz pomnik Bartosza Głowackiego.

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie, które znajduje się u podnóża kopca Kościuszki. Uczestnicy oglądali interaktywną i multimedialną wystawę „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”. Poznali  dokonania bohatera narodowego –  amerykańskiego i polskiego generała, człowieka wielu talentów. Z muzeum przeszli na kopiec, z którego rozciąga się piękny widok na Kraków i okolicę. Z punktu widokowego podziwiali panoramę dawnej stolicy Polski oraz zabytki: Wawel, Rynek Główny z kościołem Mariackim i Sukiennicami.

Wędrówka zakończyła się obiadem, spacerem do miejsca przysięgi Tadeusza Kościuszki oraz innych „śladów” na mapie Krakowa z nim związanych.

 


Mamy nadzieję, że wycieczki „Szklakiem Papieskim” i Śladami Tadeusza Kościuszki  na długo zostaną w pamięci wszystkich uczestników.

Skip to content