SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tegoroczna edycja akcja Sprzątania Świata, została przeprowadzona w dniach 21 – 25 września 2020 r. Celem przeprowadzonej akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od kształtowania świadomości proekologicznej wśród uczniów naszej szkoły. W taki sposób przyczyniają się do poprawy otaczającego nas środowiska.

Wszyscy uczniowie z zapałem zbierali odpady.

/B.Jankowska/

Skip to content