PIERWSZA POMOC

W ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować” Panie Danuta Laska i Dorota Walas zorganizowały w szkołach w Strzelcach Wielkich i Wrzępi szkolenie dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia bardzo podobały się uczniom dlatego z wielkim zaangażowaniem i przejęciem ćwiczyli podstawowe czynności ratujące życie. Nauczyli się jak sprawdzić przytomność. Potrafią wezwać pomoc i sprawdzić oddech nieprzytomnej osoby, a także ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wiedzą w jaki sposób wykonać oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej.
Mamy nadzieję, że systematycznie prowadzone szkolenia wśród uczniów ukształtuje w nich odpowiedzialne i właściwe zachowania w razie zagrożenia zdrowia czy życia swojego lub innych.
Skip to content