ŚWIĘTO RODZICÓW WE WRZĘPI

Tradycją Szkoły Filialnej we Wrzępi stały się spotkania uczniów ze swoimi rodzicami z okazji Dnia Matki i Ojca. W tym roku zaprosiły Rodziców na obchody tych wyjątkowych dni w ostatnich dniach nauki szkolnej.

Wiersze, piosenki oraz przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów uświetniły to rodzinne spotkanie.

Klasa 0 i I przedstawiły spotkanie z Królową Bajek, zaś członkowie kółka teatralnego zaprezentowali inscenizację baśni pt.:”Nie płacz koziołku”.

Dzieci w dowód wdzięczności za dar życia i wychowania wręczyły bukiety kwiatów, moc całusów i uścisków. Przy słodkim poczęstunku był czas na rozmową i nieco inne niż zwykle spędzenie czasu.

Skip to content