“POCZYTAJ MI…”-AKCJA PROMUJĄCA CZYTANIE WE WRZĘPI

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając – nasz oddział przedszkolny, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” , realizował działania pod hasłem „Poczytaj mi…”. Popierając te ogólnopolską akcję czytania włączyli się rodzice i nauczyciele. Swoje umiejętności czytelnicze prezentowali między innymi: mama Majki, Piotrka, Paulinki, Agnieszki. Były utwory Tuwima, Brzechwy, Danuty Wawiłow, Braci Grim itd.. Dzieci losując z tajemniczego woreczka odgadywały tytuły bajki bądź wiersza. Bardzo chętnie słuchały, a czasem wspólnie z gościem recytowały znajome fragmenty.

Prawdziwa bomba wybuchła podczas akcji czytania w dniu 14 czerwca, kiedy to na zakończenie literaturę dziecięcą zaprezentował nasz proboszcz ks. Józef Sadowski. Wiersz o Tygrysku zabrzmiał wprost oskarowo.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję czytania bardzo dziękujemy.

Pamiętajmy też, że głośne czytanie buduje więź między rodzicem i dzieckiem.

/M. Klich/

Skip to content