Podziękowania oraz życzenia dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Za nami kolejny, tym razem wyjątkowy, rok szkolny. Nie możemy się spotkać na uroczystości z okazji jego zakończenia, więc w taki sposób pragnę zwrócić się do Państwa.

Chcę serdecznie pogratulować  osiągnięć i sukcesów dzieci, a także podziękować za całoroczną współpracę ze szkołą.  Bardzo dziękuję za  działalność Rady Rodziców, organizację szkolnych uroczystości i imprez dla uczniów. Te podziękowania składam na ręce Pani Doroty Maj – przewodniczącej Rady i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w  prace na rzecz szkoły. 

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się wszystkim za okres pracy zdalnej. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby nie rodzice, szkoła nie byłaby w stanie właściwie wywiązać się z obowiązku kształcenia na odległość. Wiem, że kosztowało to Państwa wiele wysiłku, pochłaniało mnóstwo czasu, a czasem było przyczyną zdenerwowania i frustracji. Rozumiem to doskonale i tym bardziej jestem pełna podziwu, że tak wspaniale sobie, Państwo, poradziliście. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu rodziców uczniowie osiągnęli wysokie wyniki, co z pewnością jest powodem do dumy i zadowolenia. Ta niezwykła sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, wiele nas nauczyła i pokazała, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni i jak wiele możemy razem zrobić. Uświadomiła nam też, że w trudnych chwilach możemy na siebie liczyć. To ogromna wartość, której nie możemy zmarnować.

Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę na temat zdalnego nauczania. Jej wyniki zostaną opublikowane po opracowaniu, a wnioski wdrożone w pracy w przyszłym roku.

Życzę Państwu wspaniałego wakacyjnego wypoczynku, z dala od trosk, kłopotów, w zdrowiu i spokoju.

Na koniec proszę jeszcze o zachowanie czujności i  przypominanie dzieciom o potrzebie przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, byśmy we wrześniu mogli się spotkać w szkole i rozpocząć kolejny, ale już „ normalny” rok szkolny.

 

Z poważaniem: Dorota Jaszczowska  – dyrektor szkoły

Skip to content