PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 27 października o godz. 10.00 odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Jej celem było nabycie umiejętności w szybkim i sprawnym opuszczeniu budynku w razie zagrożenia. Ewakuację poprowadził przedstawiciel OSP w Strzelcach Wielkich pan Kazimierz Domagała.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego dzieci pod opieką nauczycieli i pracownicy szkoły, korzystając z dróg ewakuacyjnych, sprawnie i szybko, ale bez paniki, opuścili budynek, zbierając się w wyznaczonych miejscach zbiórki.
Po sprawdzeniu obecności i przekazaniu informacji do dyrekcji szkoły, wszyscy wrócili do swoich zajęć.
Skip to content