PRÓBNA EWAKUACJA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 W trosce o bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu w dniu 22 października o godzinie 8:15 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne przedszkolaków i pracowników z budynku placówki. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki oraz personel. Nad sprawnym przebiegiem całej akcji czuwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Po przeprowadzonej ewakuacji dzieci mogły wsiąść do wozu strażackiego i obejrzeć jego wyposażenie. Zobaczyły, jak  wygląda  strój  strażaka  gotowego  do  akcji,sprzęt  ratowniczy  i  gaśniczy  wykorzystywany  do  ratowania  ludzkiego  życia. Następnie strażacy zademonstrowali zasady  udzielania  pierwszej  pomocy w  nagłych  wypadkach  oraz  przypomnieli  numery  alarmowe, które  należy  znać. 

   Spotkanie przebiegało w miłej  i serdecznej atmosferze,  za co bardzo dziękujemy.               

Skip to content