PROJEKT KLASY VI “NAJWIĘKSZE BIBLIOTEKI ŚWIATA”

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny uczniów klasy VI
„Największe biblioteki świata”.

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie klasy VI, podzieleni na kilkuosobowe grupy pod kierunkiem nauczycieli.
Zadania projektu realizowane były na przełomie kwietnia i maja i zakończyły się prezentacją efektów pracy.
Cele projektu:
poznanie największych bibliotek świata, odkrycie jak funkcjonują,
promowanie czytelnictwa,
rozbudzanie zainteresowań książką,
zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej,
doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji na dany temat,
rozbudzenie wrażliwości literackiej oraz twórczej ekspresji,
budzenie postaw kreatywnych,
doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
wdrażanie do konstruktywnej oceny pracy innych osób.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w realizację poszczególnych zadań. Dowiedzieli się jak funkcjonują największe biblioteki świata i podzielili się tą wiedzą z innymi przygotowując prezentację multimedialną.
Przedstawili ranking szkolnych bestselerów książkowych w postaci prezentacji multimedialnej. Wyszukali
i zaprezentowali w postaci albumu złote myśli zawarte w książkach.
Realizacja poszczególnych zadań pokazała dobrą współpracę w grupach, zaangażowanie i kreatywność uczniów.

/M.Pudło/

Skip to content