RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Dwie nauczycielki naszej szkoły (Dorota Walas i Danuta Laska) wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W wyniku tego szkoła otrzymała pomoce (fantomy, podręczniki, płyty itp.),a nauczycielki fachowy instruktaż umożliwiający przeprowadzenie szkolenia wśród uczniów.

[Rozmiar: 117703 bajtów]

Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem i przejęciem ćwiczyli podstawowe czynności ratujące życie. Nauczyli się jak sprawdzić przytomność.

[Rozmiar: 117380 bajtów]

[Rozmiar: 101033 bajtów]

Potrafią wezwać pomoc i sprawdzić oddech nieprzytomnej osoby.

[Rozmiar: 111581 bajtów]

[Rozmiar: 98885 bajtów]

Potrafi± także ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

[Rozmiar: 109190 bajtów]

[Rozmiar: 109857 bajtów]

Wiedzą w jaki sposób wykonać oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej.

Wszyscy przeszkoleni uczniowie zdali egzamin na ratownika, dzięki temu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy.

[Rozmiar: 137275 bajtów]

[Rozmiar: 121551 bajtów]

Lekcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy zostały zorganizowane zarówno w Strzelcach Wielkich jak i we Wrzepi.

Skip to content