SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

Uczniowie klasy trzeciej w dniu 16 kwietnia przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.

[Rozmiar: 105736 bajtów]

Sprawdzian składał się z tekstu i ułożonych na jego podstawie 25 różnorodnych zadań (otwartych i zamkniętych). Sprawdzian pozwoli zbadać stopień opanowania wybranych umiejętnoąci takich jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

[Rozmiar: 112450 bajtów]

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali nad kolejnymi zadaniami.

[Rozmiar: 102093 bajtów]

Uczestnictwo w tego rodzaju sprawdzianach pozwoli dobrze przygotować się do sprawdzianu po klasie VI.

Skip to content